Informatie lidmaatschap

Wilt u lid worden?
U kunt lid worden door u aan te melden via het aanmeldingsformulier. Klik op onderstaande link om het aanmeldingsformulier te downloaden.

Aanmeldingsformulier VZOD 2020-2021

Print het aanmeldingsformulier uit, vul het in en lever deze in na de tweede of derde les die u volgt.

Voor vragen kunt u een mail sturen naar:
vzodlemelerveld@hotmail.com

Algemene informatie
Voor de algemene voorwaarden van VZOD Lemelerveld klikt u op onderstaande link

Algemene informatie VZOD 2020-2021

Jeugdsportfonds                                                                                                        Voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die graag willen sporten maar dit niet kunnen vanwege de financiële situatie van hun ouders/verzorgers, is er het jeugdsportfonds. Voor meer informatie, klik op onderstaande link.

Jeugdfonds Sport Dalfsen

Jantje Beton
VZOD organiseert elk jaar in februari of maart de collecte voor Jantje Beton in Lemelerveld. De helft van de opbrengst is voor onze eigen vereniging. De collecte wordt gelopen door de jeugdleden van de gymnastiek en de streetdance. Meestal is dit (een gedeelte van) de eigen straat of dicht in de buurt. Het geld wat opgehaald wordt zal dan ook besteed worden aan deze doelgroepen. Een aantal weken voor de landelijke collecteweek krijgen de jeugdleden via de mail informatie over het verloop van de collecte. Voor kinderen tot 12 jaar is begeleiding door een volwassene vereist.

Afschrijven contributie
De contributie wordt twee maal per jaar afgeschreven, te weten in januari en augustus. Bij aanmelding machtigt u de penningmeester de contributiebedragen van uw rekening af te schrijven. Bij aanmelding in de loop van het seizoen is gedeeltelijke contributie verschuldigd. Ook deze wordt automatisch afgeschreven.

Het bedrag van de contributie zal jaarlijks stijgen, evenredig met de kostenstijging. Wijzigingen van de contributie worden tijdens de  ledenvergadering voorgelegd.

Opzeggen lidmaatschap
Indien u het lidmaatschap op wilt zeggen kan dit alleen schriftelijk via onderstaand afmeldformulier

Afmeldformulier VZOD 2020-2021

Mocht u per 1 februari willen stoppen meldt u zich dan vóór 15 januari af. Indien u per 1 september wilt stoppen meldt u dan vóór 15 juni af.  Bij afmelding  15 januari of  15 juni  is men de contributie voor het volgende half jaar verschuldigd.

Vakanties en feestdagen
Voor volwassenen en kinderen worden geen lessen gegeven in de weken waarin de basisscholen vakantie hebben. Tevens zijn er geen lessen op algemeen erkende feestdagen. De kinderen van de basisschool hebben in de maand juli en augustus geen les.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden.

U kunt deze informatie downloaden via de link bij de algemene informatie.